A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Cukiernia

Dokumentacja GHP/GMP dla cukierni - wersja CD-ROM (symbol: LK005)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla zakładu cukierniczego i lodziarni. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności produkcyjno-handlowych zakładów cukierniczych.


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz produkować i sprzedawać zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo i jakość wyrobów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP/GMP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP/GMP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Z tą dokumentacją wprowadzenie instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej jest dużo łatwiejsze.

Zygmunt z Rzeszowa

Pełen profesjonalizm, polecam. W mojej cukierni sprawdziła się bez zarzutów.

Jan ze Szczecina

 

Zawartość dokumentacji GMP dla cukierni:

- Księga GHP/GMP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej);
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację dla cukierni. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia GMP.


Spis treści Księgi GHP/GMP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej):

1. Lokalizacja i otoczenie firmy
2. Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
3. Zabezpieczenie przed szkodnikami
4. Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w cukierni i jej otoczeniu
5. Higiena i świadomość personelu
6. Kontrola wewnętrzna
7. Usuwanie odpadów i ścieków
8. Kontrola jakości wody
9. Przyjmowanie surowców
10. Postępowanie z produktami na etapie transportu wewnętrznego
11. Magazynowanie surowców
12. Przygotowanie surowców do produkcji
13. Produkcja
14. Postępowanie z produktami na etapie magazynowania i ekspozycji
15. Postępowanie z produktami na etapie sprzedaży
16. Transport produktów do Klientów
17. Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej
18. Urzędowa kontrola

Wykaz dołączonych formularzy

1. Z.GMP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
2. Z.GMP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
3. Z.GMP.3. Karta kontroli obecności szkodników
4. Z.GMP.4. Karta mycia i dezynfekcji
5. Z.GMP.5. Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
6. Z.GMP.6. Karta kontroli bieżącej
7. Z.GMP.9. Karta kontroli przyjęcia surowców
8. Z.GMP.11. Karta kontroli temperatury w chłodni surowców
9. Z.GMP.11.1. Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie surowców
10. Z.GMP.14. Karta kontroli temperatury w chłodni wyrobów gotowych
11. Z.GMP.14.1. Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie wyrobów gotowych
12. Z.GMP.16.1. Książka sanitarna samochodu
13. I.GMP.16. Instrukcja mycia i dezynfekcji samochodów