A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Hurtownia

Dokumentacja GHP dla hurtowni - wersja CD-ROM (symbol: LK001)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP dla hurtowni spożywczej sprzedającej dwie grupy produktów: wymagających warunków chłodniczych i niewymagających warunków chłodniczych. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności handlowej w formie hurtowni.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić hurtownię zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o jakość sprzedawanych produktów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Dokumentacja GHP dla hurtowni pomogła nam spełnić wymagania Sanepidu. Polecam.

Andrzej z Ostrołęki

Rewelacyjna publikacja dla firm trudniących się obrotem żywnością. Pomaga wdrożyć instrukcje sanitarne.

Magda z Gdyni

 

Zawartość dokumentacji GHP dla hurtowni:

- Księga GHP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej);
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja publikacji na CD-ROM:

Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer. Publikacja zawiera zbiór aktów prawnych.


Spis treści Księgi GHP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej):

1. Lokalizacja i otoczenie firmy
2. Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
3. Zabezpieczenie przed szkodnikami
4. Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w sklepie i jego otoczeniu
5. Higiena i świadomość personelu
6. Kontrola wewnętrzna
7. Usuwanie odpadów i ścieków
8. Kontrola jakości wody
9. Postępowanie z produktami na etapie zakupu, przyjęcia produktów
10. Postępowanie z produktami na etapie transportu wewnętrznego
11. Postępowanie z produktami na etapie magazynowania
12. Postępowanie z produktami na etapie wydawania produktów
13. Transport produktów do klienta
14. Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki higienicznej
15. Urzędowa kontrola

Wykaz dołączonych formularzy

1. Z.1.7 Indywidualna karta pracownika
2. Z.GHP.2 Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
3. Z.GHP.2.1 Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
4. Z.GHP.3 Karta kontroli obecności szkodników
5. Z.GHP.4 Rejestr mycia i dezynfekcji
6. Z.GHP.5 Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
7. Z.GHP.6 Karta kontroli bieżącej
8. Z.GHP.9 Karta kontroli przyjęcia produktów do hurtowni
9. Z.GHP.11. Karta kontroli temperatury w chłodni
10. Z.GHP.11.1 Karta kontroli temperatury i wilgotności w magaz
11. Z.GHP.13 Książka sanitarna samochodu
12. I.GHP.13 Instrukcja mycia samochodów