A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Firma produkcyjna

Dokumentacja GHP/GMP dla firmy produkcyjnej - wersja CD-ROM (symbol: LK007)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla zakładu produkcyjnego. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla firm o różnym profilu produkcyjnym.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz produkować żywność zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo produkowanej żywności?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP/GMP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP/GMP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Prowadzimy małą firmę produkcyjną. Dzięki tej dokumentacji spełniliśmy wymogi prawne dotyczące zasad higieny.

Andrzej z Rzeszowa

GHP i GMP w zakładzie produkującym wyroby garmażeryjne wdrożyliśmy bez problemu. Polecam.

Jarosław z Zamościa

 

Zawartość dokumentacji GHP/GMP dla firmy produkcyjnej:

- Księga GHP/GMP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej);
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja publikacji na CD-ROM:

Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer. Publikacja zawiera zbiór aktów prawnych.


Spis treści Księgi GHP/GMP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej):

1. Lokalizacja i otoczenie firmy
2. Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
3. Zabezpieczenie przed szkodnikami
4. Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w zakładzie i jego otoczeniu
5. Higiena i świadomość personelu
6. Usuwanie odpadów i ścieków
7. Kontrola jakości wody
8. Przyjmowanie surowców
9. Postępowanie z surowcami i produktami na etapie transportu wewnętrznego
10. Magazynowanie surowców i produktów
11. Wydawanie surowców z magazynu, przygotowanie do produkcji i odmierzanie
12. Gotowanie
13. Wylewanie i schładzanie
14. Krojenie
15. Pakowanie i oznaczanie
16. Wydawanie produktów gotowych
17. Transport do Klienta
18. Kontrola wewnętrzna
19. Urzędowa kontrola
20. Dokumentowanie działań z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Wykaz dołączonych formularzy

1. Z.GMP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
2. Z.GMP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
3. Z.GMP.4. Rejestr mycia i dezynfekcji
4. Z.GMP.4.KSS Książka sanitarna samochodu
5. Z.GMP.10. Rejestr warunków przechowywania surowców i produktów gotowych
6. Z.GMP.11. Rejestr użytych do produkcji surowców
7. Z.GMP.14. Karta kontroli bieżącej