A A A

Dokumentacja HACCP » Gastronomia

Dokumentacja HACCP dla gastronomii - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK024)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP do samodzielnego wdrożenia w zakładach małej gastronomii: barach, pubach, małych pizzeriach, punktach z posiłkami fast-food, kebab, daniami orientalnymi czy kurczakami z rożna itp.


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opracowany system HACCP w tym analiza zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych CCP obejmuje cały schemat technologiczny funkcjonowania stołówki (od przyjęcia produktów, przygotowania posiłków po ich wydanie i czynności porządkowe).

 
Chcesz prowadzić punkt gastronomiczny zgodnie z przepisami?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne posiłków?
 
Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojego punktu gastronomicznego.


Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Kilka opinii naszych Klientów:

Idealna publikacja dla osób chcących wdrożyć HACCP w gastronomii.

Beata z Rzeszowa

HACCP dla gastronomii to profesjonalna dokumentacja zgodna z wymogami Sanepidu.

Weronika z Gdyni



Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację HACCP dla małej gastronomii. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia HACCP.
 

Zawartość dokumentacji HACCP dla gastronomii:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


GASTRONOMIA HACCP - spis treści:

Wszystkie poniższe punkty zrealizowane są dla przykładowej działalności gastronomicznej.

1. Część wstępna
1.1. Profil Zakładu
1.2. Schemat organizacyjny
1.3. Definicje
1.4. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
1.5. Powołaniu Zespołu HACCP
1.6. Zakres systemu HACCP
1.7. Szkolenia i świadomość personelu
1.8. Plan pomieszczeń
2. Część zasadnicza
2.1. Utworzenie Zespołu HACCP
2.2. Opis Produktu
2.3. Zidentyfikowane zamierzonego sposobu użycia produktu
2.4. Schemat procesu technologicznego
2.5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego
2.6. Analiza zagrożeń
2.7. Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych
2.8. Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
2.9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
2.10. Określenie działań korygujących
2.11. Określenie systemu weryfikacji
2.12. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
3. Część uzupełniająca
3.1. Dokumentacja związana z Księgą HACCP
3.2. Załączniki

Formularze zawarte w publikacji


Z.1.7.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.2.5. Formularz weryfikacji schematu technologicznego
Z.2.6. Arkusz identyfikacji zagrożeń
Z.2.7.D. Drzewo decyzyjne
Z.2.8. Arkusz Kontroli CCP1
Z.2.9. Arkusz monitorowania CCP
Z.2.11. Harmonogram auditów wewnętrznych i przeglądów systemu HACCP
Z.2.11.A. Formularz auditu wewnętrznego
Z.2.11.P. Program przeglądu systemu HACCP
Z.2.11.R. Raport z przeglądu systemu HACCP

Procedury i instrukcje HACCP

I.2.9. Instrukcja monitorowania CCP
P.1.7. Procedura szkoleń personelu
P.2.10. Procedura postępowania z produktem niezgodnym
P.2.11. Procedura weryfikacji systemu HACCP