A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Sklep spożywczy

Dokumentacja GHP dla sklepu - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK004)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP dla sklepu spożywczego z działem mięsnym, nabiałowym i mrożonkami. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności handlowej w formie sklepu.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić sklep zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o jakość sprzedawanych produktów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Polecam. Profesjonalna publikacja. Zgodna z tym co zalecił Sanepid.

Andrzej z Częstochowy

Kupiłem i mam spokój, spełniłem zalecenia pokontrolne Sanepidu.

Magda z Warszawy

 
 
Zawartość dokumentacji GHP dla sklepu:

- Księga GHP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej)
Zawiera m.in. następujące instukcje:
- przyjęcia towaru,
- mycia i dezynfekcji,
- zabezpieczenia przeciw szkodnikom,
- usuwania odpadów i ścieków,
- magazynowania,
- oraz inne wymagane prawem;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:
 
Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację dla sklepu. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści. Trzecia to poradnik wdrożenia GHP.


Spis treści Księgi GHP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej):
 
Lokalizacja i otoczenie firmy
Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
Zabezpieczenie przed szkodnikami
Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w sklepie i jego otoczeniu
Higiena i świadomość personelu
Kontrola wewnętrzna
Usuwanie odpadów i ścieków
Kontrola jakości wody
Postępowanie z produktami na etapie zakupu, przyjęcia produktów
Postępowanie z produktami na etapie transportu wewnętrznego
Postępowanie z produktami na etapie magazynowania / ekspozycji
Postępowanie z produktami na etapie sprzedaży
Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki higienicznej
Urzędowa kontrola
 
Wykaz dołączonych formularzy
 
P.GHP.5. Procedura szkoleń personelu
Z.GHP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
Z.GHP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
Z.GHP.3. Karta kontroli obecności szkodników w sklepie
Z.GHP.4. Rejestr mycia i dezynfekcji
Z.GHP.4.1. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
Z.GHP.4.2. Książka sanitarna samochodu
Z.GHP.5. Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
Z.GHP.5.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.GHP.5.2. Indywidualna Karta Pracownika
Z.GHP.6. Karta kontroli bieżącej
Z.GHP.11. Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie