A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Piekarnia

Dokumentacja GHP/GMP dla piekarni - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK012)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla piekarni. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności zakładów piekarniczych.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić piekarnię zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o jakość produkowanego pieczywa?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP/GMP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP/GMP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Kupiłam różne publikacje, dokumentacja z KsiegarniaBiznesowa.pl okazała się najlepsza.

Ola z Zamościa

Prosto i przystępnie napisana dokumentacja. W naszej piekarni zaakceptowana przez Sanepid.

Mateusz z Sandomierza

 
 
Zawartość dokumentacji GHP/GMP dla piekarni:

- Księga GMP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej);
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację dla piekarni. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia GMP.


Spis treści Księgi GHP/GMP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej):
 
Lokalizacja i otoczenie firmy
Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
Zabezpieczenie przed szkodnikami
Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w piekarni i jej otoczeniu
Higiena i świadomość personelu
Usuwanie odpadów i ścieków
Kontrola jakości wody
Przyjmowanie surowców
Postępowanie z produktami na etapie transportu wewnętrznego
Magazynowanie surowców
Przygotowanie do produkcji
Przygotowanie do wypieku,
Wypiek
Przechowywanie pieczywa
Transport produktów do klienta
Kontrola wewnętrzna
Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej
Urzędowa kontrola
 
Wykaz dołączonych formularzy
 
Z.GMP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
Z.GMP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
Z.GMP.3. Karta kontroli obecności szkodników
Z.GMP.4. Karta mycia i dezynfekcji
Z.GMP.5. Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
Z.GMP.8. Karta kontroli przyjęcia surowców
Z.GMP.10. Karta kontroli temperatury w chłodni
Z.GMP.10.1 Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie surowców
Z.GMP.12. Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie wyrobów gotowych
Z.GMP.13.1. Książka sanitarna samochodu
Z.GMP.14. Karta kontroli bieżącej