A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Inne branże (wzorcowa)

Dokumentacja GHP/GMP wzorcowa - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK018)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP - dokumentacja wzorcowa dla różnych gałęzi branży spożywczej. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności firm handlowych, dystrybucyjnych i innych (również biur handlowych).


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić firmę zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo oferowanych produktów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP/GMP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.

Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP/GMP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Kilka opinii naszych Klientów:


Profesjonalnie przygotowana wzorcowa instrukcja GHP i GMP. Polecam.

Andrzej z Malborka

Jesteśmy w pełni zadowoleni z jakości dokumentacji. Zgodna z przepisami prawa.

Andżelika z Gdyni

 

Zawartość wzorcowej dokumentacji GHP/GMP:

- Księga GHP/GMP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej)
Zawiera m.in. następujące instrukcje:
- przyjęcia towaru,
- mycia i dezynfekcji,
- zabezpieczenia przeciw szkodnikom,
- usuwania odpadów i ścieków,
- magazynowania,
- transportu
- oraz inne wymagane prawem;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację wzorcową. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia GHP/GMP.


Spis treści Księgi GHP/GMP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej):
 
Lokalizacja i otoczenie firmy
Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
Zabezpieczenie przed szkodnikami
Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w zakładzie i jego otoczeniu
Higiena i świadomość personelu
Usuwanie odpadów i ścieków
Kontrola jakości wody
Przyjmowanie surowców
Postępowanie z surowcami i produktami na etapie transportu wewnętrznego
Magazynowanie surowców i produktów
Wydawanie surowców z magazynu, przygotowanie do produkcji i odmierzanie
Etap produkcji / dystrybucji
Transport do Klienta
Kontrola wewnętrzna
Urzędowa kontrola
Dokumentowanie działań z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Wykaz dołączonych formularzy
 
Z.GMP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
Z.GMP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
Z.GMP.4. Rejestr mycia i dezynfekcji
Z.GMP.4.KSS Książka sanitarna samochodu
Z.GMP.10. Rejestr warunków przechowywania surowców i produktów gotowych
Z.GMP.11. Rejestr użytych do produkcji surowców
Z.GMP.14. Karta kontroli bieżącej