A A A

Dokumentacja HACCP » Restauracja

Dokumentacja HACCP dla restauracji - wersja CD-ROM (symbol: LK029)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP dla restauracji do samodzielnego wdrożenia w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Chcesz prowadzić restaurację zgodnie z przepisami prawa?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne posiłków?

Odpowiedź twierdząca chociaż na jedno z pytań oznacza, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz.

Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.
 
Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

HACCP w restauracji profesjonalnie opracowany i zaakceptowany przez Sanepid. To mówi samo za siebie.
 
Janina z Legnicy

Dokumentacja HACCP dla restauracji pomogła nam spełnić zalecenia Sanepidu. Przystępnie napisana za rozsądną cenę.
 
Krzysztof z Krakowa

 

Zawartość dokumentacji HACCP dla restauracji:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja publikacji na CD-ROM:

Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer. Publikacja zawiera zbiór aktów prawnych.


RESTAURACJA HACCP - spis treści:

1. Część wstępna
1.1. Profil Zakładu
1.2. Schemat organizacyjny
1.3. Definicje
1.4. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
1.5. Powołaniu Zespołu HACCP
1.6. Zakres systemu HACCP
1.7. Szkolenia i świadomość personelu
1.8. Plan pomieszczeń
2. Część zasadnicza
2.1. Utworzenie Zespołu HACCP
2.2. Opis Produktu
2.3. Zidentyfikowane zamierzonego sposobu użycia produktu
2.4. Schemat procesu technologicznego
2.5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego
2.6. Analiza zagrożeń
2.7. Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych
2.8. Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
2.9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
2.10. Określenie działań korygujących
2.11. Określenie systemu weryfikacji
2.12. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
3. Część uzupełniająca
3.1. Dokumentacja związana z Księgą HACCP
3.2. Załączniki

Formularze zawarte w publikacji

Z.1.7.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.2.5. Formularz weryfikacji schematu technologicznego
Z.2.6. Arkusz identyfikacji zagrożeń
Z.2.7.D. Drzewo decyzyjne
Z.2.8. Arkusz Kontroli CCP1
Z.2.9. Arkusz monitorowania CCP
Z.2.11. Harmonogram auditów wewnętrznych i przeglądów systemu HACCP
Z.2.11.A. Formularz auditu wewnętrznego
Z.2.11.P. Program przeglądu systemu HACCP
Z.2.11.R. Raport z przeglądu systemu HACCP

Procedury i instrukcje HACCP

I.2.9. Instrukcja monitorowania CCP
P.1.7. Procedura szkoleń personelu
P.2.10. Procedura postępowania z produktem niezgodnym
P.2.11. Procedura weryfikacji systemu HACCP