A A A

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe GHP/GMP i HACCP - wersja CD-ROM (symbol: LM001)

Z racji na duże zainteresowanie naszych Klientów podstawami systemów GHP/GMP/HACCP, postanowiliśmy wprowadzić do oferty zbiór materiałów szkoleniowych z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP. Materiały przygotowane są z myślą o szkoleniach okresowych dla pracowników każdego szczebla.

 
Chcesz przeszkolić pracowników?
Chcesz aby pracownicy sami poszerzyli wiedzę?
Intersują Cię zagadnienia prawne GHP/GMP/HACCP?
 
Odpowiedź TAK, oznacza to, że powinieneś skorzystać z gotowych materiałów szkoleniowych oferowanych przez naszą firmę.
 
UWAGA - Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, każda firma zajmująca się obrotem bądź produkcją środków spożywczych, ma obowiązek:
 
1. Szkolić personel pracujący z żywnością w sprawach higieny żywności odpowiednio do jego charakteru pracy;

2. Zapewnić osobą odpowiedzialnym za opracowywanie i stosowanie procedury określonej w art. 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub za funkcjonowanie właściwych wytycznych, odpowiednie szkolenie ze stosowania zasad HACCP;

3. Zapewnić zgodność ze wszelkimi wymogami prawa krajowego dotyczącymi programów szkoleniowych dla osób pracujących w poszczególnych sektorach spożywczych.

Nie czekaj, aż jednostki kontroli wypiszą mandat za brak szkoleń - przeprowadź szkolenia podstawowe dla pracowników na podstawie materiałów szkoleniowych.
 
Spis poruszanych tematów

- Zagadnienia ogólne, opis systemów GHP, GMP i HACCP;
- Przepisy prawne - omówienie podstaw prawnych GHP, GMP i HACCP;
- Wyciąg z przepisów;
- Rozszerzenie zagadnień GHP/GMP/HACCP (omówienie wymagań)
- Omówienie siedmiu zasad HACCP;


Materiały szkoleniowe dostępne są w wersji CD-ROM. Możliwość druku. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz zainstalowany Adobe Reader.