A A A

Formularze zapisów GHP / GMP

Komplet formularzy zapisów GHP/GMP - wersja DRUKOWANA (symbol: LF002)

Zbiór formularzy zapisów w systemach Dobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP. Niezbędne w każdej firmie branży spożywczej.

 
Wiele z wykonywanych czynności musi być potwierdzonych podpisem oraz uwzględnionych w rejestrach. Aby Państwu ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zbiór elementarnych kart i rejestrów.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Musisz prowadzić rejestr zalecony przez Państwową Inspekcję Sanitarną?
Chcesz prowadzić firmę zgodnie z przepisami prawa?
Prowadzisz firmę z branży spożywczej?

Odpowiedź twierdząca na chociaż jedno z pytań oznacza, że formularze są Ci niezbędne.

Spis zawartych formularzy:

- Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
- Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
- Karta kontroli bieżącej
- Karta kontroli przyjęcia produktów
- Kontrola temperatury w chłodni
- Kontrola temperatury i wilgotności w magazynie surowców
- Kontrola temperatury i wilgotności w magazynie wyrobów gotowych
- Karta kontroli bytowania szkodników
- Rejestr mycia i dezynfekcji
- Rejestr urządzeń kontrolno pomiarowych
- Książka sanitarna samochodów
- Rejestr warunków przechowywania
- Rejestr produktów użytych do produkcji
- Rejestr rozmrażania mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 
 
Formularze dostępne w wersji drukowanej.