A A A

Dokumentacja HACCP » Firma produkcyjna

Dokumentacja HACCP dla firmy produkcyjnej - wersja CD-ROM (symbol: LK021)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP do samodzielnego wdrożenia w zakładach produkcyjnych.


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Chcesz prowadzić produkcję zgodnie z przepisami prawa?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne produktów?

Odpowiedź twierdząca chociaż na jedno z pytań oznacza, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz.

Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.

Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Wdrożyliśmy HACCP w zakładzie produkcyjnym. Przeszliśmy kontrolę bez problemu.
 
Monika z Wrocławia

Wersja CD-ROM pozwala edytować wszelkie dokumenty. Wdrożenie odbyło się bez problemów.
 
Jan z Krakowa

 

Zawartość dokumentacji HACCP dla firmy produkcyjnej:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja publikacji na CD-ROM:

Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer. Publikacja zawiera zbiór aktów prawnych.


FIRMA PRODUKCYJNA HACCP - spis treści:

1. Profil zakładu
2. Normy związane
3. Definicje
4. Wymagania systemu HACCP
4.1. Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.1.a. Polityka bezpieczeństwa żywności
4.1.1.b. Zakres systemu HACCP
4.1.2. Organizacja
4.1.2.1.a. Schemat organizacyjny
4.1.2.1.b. Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1.2.2. Szef zespołu HACCP
4.1.2.3. Zespół HACCP
4.1.2.4. Szkolenia oraz kwalifikacje: świadomość zasad bezpieczeństwa żywności
4.1.3. Przegląd kierownictwa
4.2. Wymagania systemu HACCP
4.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2. Plan HACCP
4.2.3. GMP
4.3. Nadzór nad dokumentami
4.4. Analiza zagrożeń
4.4.1. Wymagania ogólne
4.4.2. Opis produktu
4.4.3. Identyfikacja sposobów zastosowania wyrobu
4.4.4. Schemat procesu, plan sytuacyjny
4.4.5. Identyfikacja oraz ocena zagrożeń
4.5. Kontrola zagrożeń
4.5.1. Określenie środków kontrolnych
4.5.2. Krytyczny punkt kontrolny CCP
4.5.3. Limity krytyczne dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.5.4. System monitorowania dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.5.5. Działania naprawcze dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.6. Środki GMP
4.6.1. Identyfikacja środków GMP
4.6.2. Dokumentowanie środków GMP
4.7. Działania w systemie HACCP
4.7.1. Zapisy w systemie HACCP
4.7.2. Postępowanie z wyrobem niezgodnym
4.7.3. Informowanie stron oraz wycofanie wyrobu
4.7.4. Nadzór nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań oraz metodami analitycznymi
4.8. Utrzymanie systemu HACCP
4.8.1. Wymagania ogólne
4.8.2. Komunikacja z zespołem HACCP
4.8.3. Weryfikacja systemu HACCP
5. Lista załączników do Księgi HACCP
6. Dokumenty związane z Księgą HACCP

Formularze zawarte w publikacji

Rejestr pracowników
Specyfikacja galaretki owocowej
Przykładowy schemat technologiczny
Arkusz identyfikacji zagrożeń
Drzewo decyzyjne
Arkusz Kontroli CCP
Rejestr monitorowania CCP1
Rejestr monitorowania CCP2
Karta niezgodności
Karta reklamacji

Procedury i instrukcje HACCP

Procedura szkoleń personelu
Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi
Procedura postępowania z produktem niezgodnym
Procedura informowania stron oraz wycofanie wyrobu, reklamacje
Nadzór nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów
Komunikacja z Zespołem HACCP